Budżet
2021
Obywatelski
Twój pomysł - Wspólne działanie

Prosimy o zaznaczenie maksymalnie 3 najważniejszych Państwa zdaniem zadań w ramach Budżetu Obywatelskie Miasta Elbląg na rok 2021.

Głos będzie nieważny w następujących przypadkach:

  • zostaną podane błędne bądź niepełne dane osobowe,
  • wskazanych zostanie więcej niż 3 propozycji do Budżetu Obywatelskiego,
  • oddany będzie na inny okręg, niż adres zamieszkania osoby głosującej.
Nazwa zadania inwestycyjnego Orientacyjny koszt* Wybierz zadania
1 Przywrócenie do życia betonowego placu zabaw w parku Traugutta – MIEJSCE DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH – PUMPTRACK
Szczegóły projektu
470000 PLN
2 Remont chodnika przy ul. Wyspiańskiego
Odcinek od skrzyżowania ul. Jaszczurczego/Wyspiańskiego po stronie klatek 2,3,4,6-8,10,11,12
Szczegóły projektu
170000 PLN
3 Remont ulicy Starowiejskiej wraz z parkingiem
(przy Przedszkolu nr 15)
Szczegóły projektu
470000 PLN
4 Remont z przebudową części pasażu przy ul. 1 Maja
Szczegóły projektu
470000 PLN
5 Jak dobrze znasz Elbląg? Utworzenie tablic informacyjno – turystycznych
Miejsca ważne historycznie
Szczegóły projektu
20000 PLN
6 Strefa relaksu na Zawodziu przy fosie miejskiej
ul. Grochowska
Szczegóły projektu
30000 PLN
7 Wielki przestrzenny napis „ELBLĄG”
Stare Miasto
Szczegóły projektu
150000 PLN
8 Ławeczka literacka inspirowana twórczością Stanisława Lema
ul. Hetmańska 16-22
Szczegóły projektu
20000 PLN
9 Książkomat zlokalizowany przy Bibliotece Filia nr 7 „Cyberiada”
ul. Hetmańska 16-22
Szczegóły projektu
150000 PLN

Prosimy o zaznaczenie maksymalnie 2 najważniejszych Państwa zdaniem małych projektów w ramach Budżetu Obywatelskie Miasta Elbląg na rok 2021.

Głos będzie nieważny w następujących przypadkach:

  • zostaną podane błędne bądź niepełne dane osobowe,
  • wskazanych zostanie więcej niż 2 małych projektów do Budżetu Obywatelskiego,
  • oddany będzie na inny okręg, niż adres zamieszkania osoby głosującej.
Nazwa małego projektu Orientacyjny koszt* Wybierz projekty
1 ELBLĄG MUSIC FESTIVAL
ul. Stary Rynek 25
Szczegóły projektu
10000 PLN
2 Pierwsze elbląskie regaty modeli żaglówek na rzece Elbląg
Bulwar Zygmunta Augusta – rzeka Elbląg
Szczegóły projektu
10000 PLN
3 Elbląski Święto Muzyki 2021
Stare Miasto
Szczegóły projektu
10000 PLN
4 Warsztaty od juniora do seniora – „Z książką do kina w Bibliotece!”. Połączenie książek i ich ekranizacji w formie warsztatów dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów
Szczegóły projektu
10000 PLN

Prosimy o zaznaczenie maksymalnie 1 najważniejszej Państwa zdaniem propozycji inwestycji ogólnomiejskich w ramach Budżetu Obywatelskie Miasta Elbląg na rok 2021.

Głos będzie nieważny w następujących przypadkach:

  • zostaną podane błędne bądź niepełne dane osobowe,
  • wskazanych zostanie więcej niż 1 propozycji inwestycji ogólnomiejskich,
  • oddany zostanie przez osobę niezamieszkałą w Elblągu.
Nazwa inicjatywy ogólnomiejskiej Orientacyjny koszt* Wybierz inwestycje
1 Budowa parkingu na terenie Szpitala Miejskiego im. św. Jana Pawła II w Elblągu
Szczegóły projektu
950000 PLN
2 Budowa SKATEPARKU
Elbląg, ul. Rydla
Szczegóły projektu
1000000 PLN
3 Budowa „Miasteczka ruchu drogowego” wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
Park im. Generała Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego
Szczegóły projektu
470000 PLN
4 Naprawa lub częściowa wymiana chodnika, wykonanie zatoczek parkingowych i częściowa naprawa drogi wzdłuż ul. Ogrodowej
Szczegóły projektu
400000 PLN
5 Modernizacja istniejącej infrastruktury fontanny wraz z iluminacją świetlną przy ul. 1 Maja
Szczegóły projektu
1000000 PLN
6 Tabliczki z nazwami drzew w Elbląskich Parkach
Szczegóły projektu
25000 PLN
7 Zakup przez miasto trzech „Smoczych łodzi” wraz z osprzętem
Szczegóły projektu
80000 PLN
8 Budowa ścieżki rowerowej i chodnika od ul. Fromborskiej do schroniska dla zwierząt przy ul. Królewieckiej
Szczegóły projektu
1000000 PLN
9 Odnowa pomnika i rewitalizacja terenu wokół pomnika „Odrodzenia”
Szczegóły projektu
350000 PLN
*Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu inwestycji.

Pobierz oświadczenie przedstawiciela ustawowego osoby niepełnoletniej na udział w głosowaniu na projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miasto Elbląg reprezentowana przez Prezydenta Miasta Elbląg.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt: e-mail iod@umelblag.pl
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji i ewaluacji Budżetu Obywatelskiego w Mieście Elbląg na rok 2021.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby związane z realizacją i późniejszym funkcjonowaniem wykonanych zadań z Budżetu Obywatelskiego Miasta Elbląg na rok 2021.
5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z wykluczeniem, kiedy przetwarzanie jest niezbędne dla wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
6. Posiadają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem udziału w Budżecie Obywatelskim Miasta Elbląg na 2021 rok, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Budżecie Obywatelskim na 2021 rok.