Budżet
2021
Obywatelski
Twój pomysł - Wspólne działanie

Prosimy o zaznaczenie maksymalnie 3 najważniejszych Państwa zdaniem zadań w ramach Budżetu Obywatelskie Miasta Elbląg na rok 2021.

Głos będzie nieważny w następujących przypadkach:

  • zostaną podane błędne bądź niepełne dane osobowe,
  • wskazanych zostanie więcej niż 3 propozycji do Budżetu Obywatelskiego,
  • oddany będzie na inny okręg, niż adres zamieszkania osoby głosującej.
Nazwa zadania inwestycyjnego Orientacyjny koszt* Wybierz zadania
1 Remont Alejek w Parku Traugutta
Szczegóły projektu
470000 PLN
2 Wykonanie nowego chodnika przy Cmentarzu Agrykola – od strony ul. Kościuszki
Szczegóły projektu
260000 PLN
3 Remont nawierzchni drogi przy ul. Różanej
Szczegóły projektu
400000 PLN
4 Modernizacja terenu zielonego przy ul. Królewieckiej pomiędzy blokami 118A i 122A
(budowa siłowni plenerowej oraz parku z zagospodarowaniem terenu zielonego)
Szczegóły projektu
470000 PLN
5 Montaż kamer na skrzyżowaniu ul. Płk. Dąbka z Pionierską
Szczegóły projektu
95000 PLN
6 Remont parkingu przy ul. Gwiezdnej – przy pasażu handlowym
Szczegóły projektu
250000 PLN
7 Budowa aktywnego przejścia dla pieszych przy ul. Płk. Dąbka
przejście między stacjami benzynowymi BP i Shell
Szczegóły projektu
340000 PLN
8 Remont fontanny w parku przy ul. Nowowiejskiej/Władysława IV
Szczegóły projektu
470000 PLN
9 Miniogródek skalny przy ul. Gwiezdnej
Szczegóły projektu
12000 PLN
10 Rozbudowa siłowni w Parku Traugutta o bramy do streetworkout
Szczegóły projektu
100000 PLN
11 Raptor – brama treningowa
Park Traugutta
Szczegóły projektu
100000 PLN

Prosimy o zaznaczenie maksymalnie 2 najważniejszych Państwa zdaniem małych projektów w ramach Budżetu Obywatelskie Miasta Elbląg na rok 2021.

Głos będzie nieważny w następujących przypadkach:

  • zostaną podane błędne bądź niepełne dane osobowe,
  • wskazanych zostanie więcej niż 2 małych projektów do Budżetu Obywatelskiego,
  • oddany będzie na inny okręg, niż adres zamieszkania osoby głosującej.
Nazwa małego projektu Orientacyjny koszt* Wybierz projekty
1 „Sportowym krokiem”
Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3
Szczegóły projektu
10000 PLN
2 „Spotkanie z Mistrzem”
Sportowa Szkoła Podstawowa nr 3
Szczegóły projektu
10000 PLN

Prosimy o zaznaczenie maksymalnie 1 najważniejszej Państwa zdaniem propozycji inwestycji ogólnomiejskich w ramach Budżetu Obywatelskie Miasta Elbląg na rok 2021.

Głos będzie nieważny w następujących przypadkach:

  • zostaną podane błędne bądź niepełne dane osobowe,
  • wskazanych zostanie więcej niż 1 propozycji inwestycji ogólnomiejskich,
  • oddany zostanie przez osobę niezamieszkałą w Elblągu.
Nazwa inicjatywy ogólnomiejskiej Orientacyjny koszt* Wybierz inwestycje
1 Budowa parkingu na terenie Szpitala Miejskiego im. św. Jana Pawła II w Elblągu
Szczegóły projektu
950000 PLN
2 Budowa SKATEPARKU
Elbląg, ul. Rydla
Szczegóły projektu
1000000 PLN
3 Budowa „Miasteczka ruchu drogowego” wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego
Park im. Generała Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego
Szczegóły projektu
470000 PLN
4 Naprawa lub częściowa wymiana chodnika, wykonanie zatoczek parkingowych i częściowa naprawa drogi wzdłuż ul. Ogrodowej
Szczegóły projektu
400000 PLN
5 Modernizacja istniejącej infrastruktury fontanny wraz z iluminacją świetlną przy ul. 1 Maja
Szczegóły projektu
1000000 PLN
6 Tabliczki z nazwami drzew w Elbląskich Parkach
Szczegóły projektu
25000 PLN
7 Zakup przez miasto trzech „Smoczych łodzi” wraz z osprzętem
Szczegóły projektu
80000 PLN
8 Budowa ścieżki rowerowej i chodnika od ul. Fromborskiej do schroniska dla zwierząt przy ul. Królewieckiej
Szczegóły projektu
1000000 PLN
9 Odnowa pomnika i rewitalizacja terenu wokół pomnika „Odrodzenia”
Szczegóły projektu
350000 PLN
*Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu inwestycji.

Pobierz oświadczenie przedstawiciela ustawowego osoby niepełnoletniej na udział w głosowaniu na projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Miasto Elbląg reprezentowana przez Prezydenta Miasta Elbląg.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt: e-mail iod@umelblag.pl
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji i ewaluacji Budżetu Obywatelskiego w Mieście Elbląg na rok 2021.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby związane z realizacją i późniejszym funkcjonowaniem wykonanych zadań z Budżetu Obywatelskiego Miasta Elbląg na rok 2021.
5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z wykluczeniem, kiedy przetwarzanie jest niezbędne dla wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
6. Posiadają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem udziału w Budżecie Obywatelskim Miasta Elbląg na 2021 rok, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w Budżecie Obywatelskim na 2021 rok.